VRIJHEID IN CHRISTUS

DOEL

In deze cursus leren we wat het betekent om vrij te zijn ‘in Christus’. We leren hoe wij die vrijheid (opnieuw) kunnen verkrijgen, versterken en behouden. Deelnemers krijgen meer inzicht in de geestelijke wereld. Wij leren wat er in de Bijbel staat over de liefde van God, de macht van Jezus Christus en de positie van de satan.


Aan het eind van de cursus zijn deelnemers in staat om invalspoorten van de duisternis te herkennen en weten zij hoe geestelijke gebondenheid kan ontstaan. Daarnaast krijgen zij sleutels aangereikt voor bevrijding, het weerstaan van machten en hoe in de vrijheid te blijven.

WIE?

Deze cursus is bedoeld voor mensen die (verder) willen leren over hun vrijheid in Christus en hoe de geestelijke wereld daarin een rol speelt.


Deze cursus is eveneens bedoeld als basistraining voor hen die meer willen leren over de bediening van (bevrijdings-)pastoraat zoals: pastoraal werkers, voorgangers, oudsten, kringleiders en jeugdleiders. Daarnaast is de cursus toegankelijk voor iedere belangstellende uit de gemeente.

STUDIE-MATERAAL

Iedere deelnemer ontvangt elke avond een hand-out en een samenvatting van de stof. Bovendien krijg je het boekje 'Hoe behoud ik mijn vrijheid?' (Wilkin van de Kamp). 


Verder worden tot ondersteuning van de leerstof de volgende boeken aanbevolen (doch niet verplicht):


- Kan een Christen gebonden zijn? - Wilkin van de Kamp
- Overwinning over de duisternis. - Neil T. Anderson


Voor cursisten die verder willen in de dienst van bevrijding wordt aanbevolen:
- Handboek Geboren om vrij te zijn. - Wilkin van de Kamp


De boeken zijn te bestellen via de webshop van Vrij Zijn: www.vrijzijn.net of via Het Goede Boek.

INHOUD

HET HEMELRIJK

 • De droom van God
 • De Hemel - Engelen
 • Oorsprong van het kwaad
 • Satan en De Hemel en hemelse gewesten

GEESTELIJKE BANDEN

 • Goddelijke, emotionele en demonische banden
 • Wat is gebondenheid?
 • Ontstaan van gebondenheid
 • Invalspoorten van satan
 • De vloek
 • Vormen van gebondenheid
 • Gevolgen van gebondenheid

VRIJHEID IN VERBONDENHEID

 • Geest, ziel en lichaam
 • Identiteit in Jezus
 • Keuzes maken

OVERWINNEN VAN HET KWAAD

 • Ontmaskeren van het kwaad
 • Zegen en vloek
 • Weerstaan van het kwaad
 • Geestelijke wapenrusting
 • Op weg naar vrijheid

SLEUTELS TOT VERWERVEN VAN VRIJHEID

 • De kracht van vergeving
 • Binden en ontbinden van machten
 • Autoriteit over het kwaad
 • Sleutels tot overwinning
 • Bevrijdingspastoraat

IN DE VRIJHEID BLIJVEN

 • Hoe behoud ik mijn vrijheid?

PRAKTIJKDAG

 • 7 stappen op weg naar vrijheid

INFO

PRAKTISCHE ZAKEN

De cursus gaat door in:

Ramskapellestraat 16, 8500 Kortrijk


Op de praktijkdag voorzien we 's middags soep (gelieve zelf brood mee te brengen).


De kostprijs van de cursus bedraagt €100.


Voor wie van verderaf komt, is er mogelijkheid tot overnachting.

VOORWAARDEN

We geven de voorkeur aan een 12-tal deelnemers, maximum is 20.


Jouw aanmelding is pas definitief na betaling.


Indien je na aanmelding en betaling je deelname annuleert, wordt er een forfaitaire administratiekost ingehouden van €10.

DATA

maandag 20 februari 2023 van 19.15u - 22.00u

maandag 27 februari 2023 van 19.15u - 22.00u

maandag 6 maart 2023 van 19.15u - 22.00u

maandag 13 maart 2023 van 19.15u - 22.00u

maandag 20 maart 2023 van 19.15u - 22.00u

zaterdag 25 maart 2023 van 9.00u - 17.30u

maandag 27 maart 2023 van 19.15u - 22.00u


Tijdens de lesuren nemen we de nodige pauzes.

BEWIJS VAN DEELNAME

Indien de gehele cursus is gevolgd wordt aan de deelnemer een certificaat van deelname uitgereikt.


AANMELDING EN BETALING

Om je aan te melden, vul je het aanmeldingsformulier in en verstuur je dit via e-mail naar: contact@ywamkortrijk.be


Betaling (€100) gebeurt via het volgende rekeningnummer: BE48 7795 9049 6527 (JmeO vzw) met vermelding: naam + cursus VIC