'24' kaders


‘24’ is onderdeel van Jeugd met een Opdracht en is interkerkelijk. Uit ervaring hebben we geleerd dat christenen uit verschillende achtergronden heel goed kunnen samenwerken en dat God krachtig kan werken als een team een eenheid vormt. Ondanks verschillende standpunten in kerken, kunnen we samen de Heer dienen. Toch vinden we het belangrijk om specifiek te benoemen waar ‘24’ voor staat. We verwachten dat onze staf en deelnemers deze principes onderschrijven en ook uitleven in hun persoonlijke leven.

RELATIE MET GOD

God verlangt ernaar met ieder van ons een persoonlijke relatie te hebben. Het belangrijkste vinden we dan ook dat zowel de staf als de deelnemers een relatie met God ontwikkelen en blijven versterken. We betrekken Hem in ons dagelijkse leven en zoeken Hem in het maken van keuzes.

LEVENSSTIJL

We verwachten dat onze staf en deelnemers niet alleen tijdens ‘24’-activiteiten, maar ook in hun dagelijkse wandel streven naar een heilige levensstijl. Dit geldt op het gebied van relaties, alcohol, roken, verdovende middelen en elke andere vorm van verslaving.

HUWELIJK

Bij ‘24’ hechten we een grote waarde aan gezonde huwelijken tussen man en vrouw. We geloven dat God man en vrouw voor elkaar geschapen heeft en dat seksualiteit door God bedoeld is voor binnen het huwelijk.

VERSLAVINGEN

Elke vorm van verslaving zien we als een belemmering in het leven om echt vrij te zijn. We geloven dat christenen niet gebonden zouden moeten zijn aan wat dan ook. Ons lichaam is de tempel van de Heilige Geest en dat dienen we ook zo te behandelen. Daarom vinden wij dat roken, het gebruik van drugs, verdovende middelen of enige andere vorm van verslaving niet past in onze levensstijl.

LEIDERSCHAP

Training van leiderschap heeft een hoge prioriteit bij ‘24’. Jezus leerde ons dienstbaar leiderschap en dat willen we graag in de praktijk brengen. We verwachten dat zowel de staf als de deelnemers een dienstbare houding hebben, maar zich ook kunnen schikken onder de autoriteit van hun leiders.

VERKERING

We willen de jongeren graag coachen om op een goede, bijbelse manier relaties te hebben of aan te gaan. We geloven dat de Bijbel ons leert om als christenen een christelijke levenspartner te zoeken en in de verkeringstijd heilig en rein met elkaar om te gaan.

ALCOHOL

Binnen de '24'-activiteiten nuttigen we geen alcoholische drank, zodat we geen aanstoot geven aan anderen en onze focus op God kunnen behouden. Maar ook in onze dagelijkse levensstijl vinden we het belangrijk om verstandig om te gaan met alcohol.

TAALGEBRUIK

We hechten veel belang aan een beleefd en opbouwend taalgebruik. We houden rekening met hoe onze taal overkomt bij iemand anders en gebruiken dus geen grove taal en/of kwetsende woorden. We willen Gods Heilige naam ook niet ijdel gebruiken. Vloeken of schelden vinden we dan ook uiterst ongepast. God verlangt van ons dat we onszelf kunnen beheersen, vriendelijk met elkaar omgaan en elkaar bemoedigen.