KING'S KIDS WAARDEN

1. GOD INTIEM KENNEN EN HEM VREUGDE BRENGEN

We willen Hem leren kennen en hem vreugde brengen. Ons primaire verlangen is om God lief te hebben en te gehoorzamen.

Het horen en gehoorzamen van Gods stem is een vitaal onderdeel. Iedereen wordt aangemoedigd om Gods persoonlijke leiding te zoeken en in de eerste plaats van Hem afhankelijk te zijn. King’s Kids benadrukt een hechte vriendschapsrelatie met God als levensstijl. We mogen een vertrouwde vriend van God worden die het voorrecht geeft te delen in Zijn meest diepe gedachten en gevoelens.

3. BESTEMMING EN GEESTELIJKE CAPACITEIT VAN KINDEREN, TIENERS EN JONGEREN

Kinderen, tieners en jongeren hebben een door God gegeven bestemming en geestelijke capaciteit. Wij geloven dat de opkomende generaties God kunnen kennen, liefhebben en dienen. We moeten met hen omgaan op een manier die hen bij Jezus brengt en hen aanmoedigt hun volledige geestelijke mogelijkheden te bereiken.

5. HET VERBINDEN VAN GENERATIES

Wij geloven dat het verbinden van generaties in de spirituele familie essentieel is om het Koninkrijk van God te leven en te delen. KKI moedigt het verbinden van de generaties in onderwijs en bediening aan. Rolmodel is hierin essentieel.

6. ZORG DRAGEN VOOR ELKAAR (NURTURING COMMUNITY)

Levend Leven, verweven worden met elkaar.

God gaf ons geen reddingsplan om de aarde te redden – Hij redde de aarde door ons uit te nodigen in de gemeenschap!

8. UITREIKEN

Maak Jezus bekend bij alle mensen. Wij geloven dat het goede nieuws over Jezus en zijn Koninkrijk te goed is om voor onszelf te worden gehouden. We willen het delen.

Jezus heeft ons gevraagd om tijd, moeite, middelen en oprecht medeleven te investeren in de levens van eenzame, zieke, gevangen, arme, verwaarloosde, misbruikte en vergeten mensen van onze wereld. Deze zorg zou duidelijk moeten zijn door onze programma’s heen. Het succes van het uitdragen moet in grote mate gemeten worden door hoe de deelnemers geleerd hebben om de waarheden die zij tijdens de trainingen en de outreach leerden toe te passen in hun dagelijks leven, weken/ maanden nadat ze zijn gevormd en getraind.

2. DISCIPELSCHAP IN HET DAGELIJKSE LEVEN

Het dagelijkse leven biedt veel mogelijkheden om opgeleid te worden tot volgelingen van Jezus. Wij geloven dat discipelschap vooral relationeel is en in het dagelijks leven gebeurt. Karakterontwikkeling en persoonlijke groei van het individu is uiterst belangrijk. Jezus’ manier om mensen te trainen en Gods karakter te vermenigvuldigen was door het leggen van relaties. We moedigen King’s Kids leiders aan om kwaliteitsvol te investeren in tieners door middel van relaties. Mentorschap door voorbeeld en relatie werkt het meest effectief.

4. BELANG VAN HET GEZIN

Families zijn belangrijk. Wij geloven dat de biologische familie fundamenteel is voor het leven en de beste context vormt voor het trainen van de opkomende generatie(s).

Het gezin ligt onder een ernstige aanval. We erkennen dat het nodig is dat (christelijke) gezinnen hersteld en versterkt worden om de komende generaties op een gezonde manier te kunnen laten opgroeien. Dat is een fundamentele bouwsteen voor de kerk en de hele samenleving. We verwelkomen ook één ouder gezinnen en zijn toegewijd om hun te dienen. We willen dat geen enkele persoon zich buitengesloten hoeft te voelen. Het is heel krachtig om gezinnen/echtparen te hebben in de bediening van KK’s, zij kunnen gezonde families modelleren. Het is onze overtuiging dat het christelijke gezin een centrale rol heeft in het uitbreiden en vestigen van Gods Koninkrijk.

7. TEAMLEIDERSCHAP EN TOEGEWIJDE PARTNERSCHAPPEN

Samen leiden en samenwerken. Wij geloven dat teamwork op elk niveau van leiderschap zorgt voor wijsheid, veiligheid en creativiteit. De nadruk ligt hierbij op dienend leiderschap. We willen dat anderen zullen slagen en willen anderen vrijzetten in het potentieel dat in hen ligt. Naar Jezus’ voorbeeld zien we dat een leider gemeten wordt naar de nederigheid waarin hij/zij kinderen, jonge mensen en volwassenen voor wie hij/zij verantwoordelijk is, dient.