GEZINSCONFERENTIE

Naar aanleiding van een tragisch ongeval in Tanzania waarin de vrouw van onze spreker, Guy Zeller, betrokken raakte wordt de conferentie geannuleerd 

2de editie

8 - 10 MAART 2024

GEZINSCONFERENTIE VOOR GEZINNEN EN GEMEENTES

Als we om ons heen kijken is er heel wat verwarring.


Wat onze kinderen via school, sociale media of gewoon in hun vriendenkring te horen krijgen, staat vaak haaks op wat God heeft bedoeld.


Het Koninkrijk van God bestaat uit gerechtigheid, blijdschap en vrede. Maar in de samenleving valt daar vaak niet veel van te merken.

Het gezin en de gemeente zijn twee plaatsen waar God het diepe verlangen heeft om Zijn Waarheid bekend te maken en door te geven. 


Daarom gaan we dankbaar in op de uitnodiging van Ichthus Kerk om samen met 'Jeugd met een Opdracht' en 'King's Kids' een conferentie op te zetten met als thema 'Be, Speak & Live Truth'. Het 'zijn', 'spreken' en 'leven' van de Waarheid van God. 


Gelovigen zijn immers niet immuun voor de verwarring die de media zaait. 

Want hierdoor wordt de Waarheid die vrijmaakt  vervormd en ontkracht, ook als het over het gezin gaat.


De hoofdspreker is Guy Zeller. Hij en zijn vrouw zijn leiders van King’s Kids International. 

BE TRUTH

SPEAK TRUTH

LIVE TRUTH

SPREKER

GUY ZELLER


Guy & Joële Zeller zijn Zwitsers, ouders van vijf kinderen en intussen ook grootouders. Ze zijn leiders van King's Kids International en zijn betrokken in YWAM Lausanne (Zwitserland). 


Na enkele jaren als leerkracht in het onderwijs te staan, sloten ze zich 29 jaar geleden aan bij Youth With A mission. 

Inmiddels is Guy Zeller ook auteur van zes boekenthema's die in de conferentie zullen aan bod komen:


  • de meerwaarde van het samengaan van generaties
  • huwelijk en koppels
  • geestelijk ouderschap
  • wanneer je gezin niet meer het 'klassieke gezin' is
  • ervaar de aanwezigheid van Jezus als gezin in het dagelijks levenINFO

PROGRAMMA VOLWASSENEN

Vrijdag

19.00 deuren open

19.30 welkom, lofprijs en teaching door Guy Zeller

21.30 eindeZaterdag

09.30 deuren open

10.00 welkom, lofprijs en teaching door Guy Zeller

12.00 lunchpauze


14.00 vragen voor panel (Q & A)

15.15 gezamenlijke wandeling met versnapering

16.30 pauze


19.00 deuren open

19.30 welkom, lofprijs en teaching door Guy Zeller

21.30 eindeZondag (conferentie geïntegreerd in zondagdienst)

09.00 deuren open

09.30 welkom, lofprijs en teaching door Guy Zeller

11.15 einde

LOCATIE

De conferentie gaat door in de Ichthus Kerk,

Brugsesteenweg 259 - 8500 Kortrijk.

PROGRAMMA KINDEREN

0 - 4 jaar: creche

5 - 7 jaar: kinderprogramma

8 -12 jaar: kinderprogrammaZaterdag

09.30 deuren open

10.00 creche of programma

12.00 lunchpauze met ouders


14.00 creche of programma

15.15 tijdens wandeling vergezeld van ouders

16.30 kinderen worden naar huis gebrachtZondag

09.00 deuren open

09.30 kinderen in zondagklassen (0-3 j, 4-6 j, 7-9 j, 10-12 j)

11.15 einde

RESERVERING

De conferentie is volledig gratis. Er dient geen inschrijving te gebeuren. Aanmelden is wel vereist voor kinderen die tijdens het programma zullen deelnemen aan het kinderprogramma/opvang.

AANMELDEN KIDS

Aanmelden is enkel vereist voor kinderen die tijdens het programma in de opvang zullen verblijven.

Dit kan via onderstaand formulier.


Opvang wordt voorzien op zowel zaterdag als zondag en is bedoeld voor kinderen van 0 - 12 jaar.

 
 
 
 
Nederlands
Frans
 
Zaterdagvoormiddag
Zaterdagnamiddag
Zondagvoormiddag